2021-09-26 13:53:36 Find the results of "

at odds with là gì

" for you

At odds with ? - Thành cá đù

At odds with một thành ngữ trong Tiếng Anh (to be at odds with somebody) khi được dịch ra Tiếng Việt nó có nghĩa xung đột với một người nào đó hoặc xung đột với ai đó.

at odds with sb , Nghĩa của từ To be at odds with sb ...

Trang chủ Từ điển Anh - Việt To be at odds with sb.

AT ODDS (WITH SOMEONE/SOMETHING) | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh ...

Ý nghĩa của at odds (with someone/something) trong tiếng Anh.

At odds with ? - Thành cá đù

Nếu bạn đang tìm kiếm câu hỏi At odds with , vậy thì bạn đã vào đúng nơi đúng lúc bởi vì bài viết này sẽ giúp bạn có được câu trả lời đúng và chu

at odds(with sb)(over/on sth) - Từ điển Anh - ...

be at odds(with sb)(over/on sth) xung đột. ... Xem thêm odds.

At odds with" nghĩa ? - Journey in Life

Enjoy English with Mr. Son: get a laugh with english jokes

at odds with - Idioms Proverbs

Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Trái nghĩa của be at odds with

AT ODDS | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Ý nghĩa của be at odds trong tiếng Anh. ... They're at odds over the funding of the project.

at odds - Idioms Proverbs - proverbmeaning.com

Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Trái nghĩa của at odds

AT ODDS WITH' - Nghĩa của từ 'AT ODDS WITH' là gì | ...

Phiên bản mới: Vi-X-2020 |Nghĩa của từ : AT ODDS WITH: | * - in a dispute with -, involved in a ... | Từ điển Anh - Việt | Từ điển Anh - Anh | Từ điển Việt - Anh | ViX.vn: dịch tất cả từ vựng/câu.

At odds with ? ™️ThuatNgu.net

ThuatNgu.net ©️ At odds with ? ✅ Giải thích đầy đủ những bạn cần chi tiết nhất ✅ Nhấn Xem Ngay !